#polishlesson5

Welcome to lesson 5 of #polish language.

Before getting started, we just want to remind you that you can both follow our lesson on this page or download it in pdf format.
Please, should you need of further explanations or clarifications, get in touch with us through our contact page.

Polish flag
#polishlesson5

Let’s kick the #polishlesson5 off 😉

Let’s try to raise the crossbar….

The #polishlesson5 is about travelling, therefore, it concerns with all the sentences and terminology you may use when it comes to trip around by bus, train, taxi or by plane.

From now on you have enough vocabulary to get by with your #polish in several situations you may need to use it.

However, we are starting proceeding faster now and your progress is already tangible…so, keep memorizing the new #polish vocabulary and trying to use it.

Read the table below and find out the typical #polish expressions you will use next time you enter into the #polish land…

Travelling

 

Polish vocabolary
phonetic transcription
English translation
Podróż [pɔdruʂ] A travel
Pociągiem [pɔʨɔ̃ ɡjɛm] By train
Autobusem [awˈtɔbusɛm] By bus
Ile kosztuje bilet do…? [ilɛ kɔʃtujɛ bilɛt dɔ] How much is a ticket to…?
(Poproszę) jeden bilet do… [pɔprɔʂɛ jɛdɛn bilɛt dɔ] One ticket to …, please.
O której/ kiedy odje żdża pociąg/ autobus do…? [ɔ kturɛj/ kʲɛdɨ ɔdʲˈjɛʒʤ̑ a pɔʨɔ̃ k/ awtɔbus dɔ] What time/ when does the train/bus for… leave?
Skąd odjeżdża pociąg/ autobus do…? [skɔ̃ nt ɔdʲˈjɛʒʤ̑ a pɔʨɔ̃ k/ awˈtɔbus dɔ] Where the train/bus to … depart from?
Czy ten pociąg/ autobus zatrzymuje się w …? [t͡ʂɨ tɛn pɔʨɔ̃ k/ awˈtɔbus zatʃɨ̃ ˈmujɛ ɕɛ v] Does this train/bus stop in…?
O której ten pociąg/ autobus będzie w…? [ɔ kturɛj/ kʲɛdɨ tɛn pɔʨɔ̃ k/ awˈtɔbus bɛ̃ ɲd͡ʑɛ v] What time/ when will this train/bus arrive in …?
Gdzie mam wysiąść?
(Na którym przystanku?)
[ɡd͡ʑɛ mam ˈvɨɕɔ̃ w̃ ɕʨ̑ ][na kturɨm p͡ʂɨstanku] Where should I take off? (On which bus stop?)
Rezerwacja [rɛzɛrˈvaʦ̑ jja] a reservation
Pierwsza/ druga klasa [pij rf a/ dru a klasa] the 1st/ 2nd class
peron [pɛrɔ̃ n] a platform
tor [tɔr] a track
wagon [vaɡɔ̃ n] a train car
przedział [ˈpʃɛʥ̑ aw] train compartment
dla (nie)palących [dla ɲɛpaˈlɔ̃ nʦ̑ ɨx] for (no)-smoking
miejsce [mjejst͡sɛ] a place
miejsce siedzące [mjejst͡sɛ ɕɛʥɔ̃ ncɛ] a sitting place
miejce leżące [mjejst͡sɛ lɛʒɔ̃ ncɛ] a lying/sleeping place
przy oknie [pʃɨ ˈɔknɔɲɛ] near the window
rząd [ʒɔ̃ nt] a row
Taksówką [taksufkɔ̃] by taxi
Ile kosztuje kurs do…? [ilɛ kɔˈʃtujɛ kurs dɔ] How much does it cost to get to …?
Proszę mnie tam zabrać. [prɔʂɛ mʲɲɛ tam zabraʨ̑ ] Take me there, please.
Samolotem [sãˈmɔlɔtɛm] by plane
odlatywać [ɔdlatɨvaʨ̑ ] to take off
lądować [lɔ̃ nˈdɔvaʨ̑ ] to land
odjazdy vs odloty [ɔdjjasdɨ/ ɔdlɔtɨ] departures
przyjazdy vs przyloty [pʂɨˈjazdɨ /pʂɨlɔtɨ] arrivals
pozkład jazdy vs lotów [rɔskwat jazdɨ/lɔtuf ] a timeboard
bagaż [baɡaʃ] luggage
odbiór bagażu [ɔdbʲjur baɡaʃu] luggage reclaim
przechowalnia (bagażu) [pʃɛ̃ xɔvalɲa (baɡaʃu)] left luggage office
poczekalnia [pɔʧ̑ ɛˈkalɲa] a lounge

 

If you keep struggling with the #polish phonetic, help yourself with one of the numerous translator online (such as Google Translate, Reverso and so on) to hear the sounds of the words.

Download the #polishlesson5.pdf

You are doing a fantastic job!!!
Now, let’s try to go further with #polishlesson6